หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 036-776-078 ,098-252580
1
2
 
 
 

 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
 
อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัดหนองกระเบียน  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-776-078
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2559
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10