หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
นายสมใจ อินทนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 081-853-7626
1
2
 
 
 


ส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการบริการ

ส่งเสริมให้มีการทำอาชีพเสริม

ส่งเสริมด้านการตลาด

ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาเครื่องทุ่นแรงในการผลิต

ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์

ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 


ส่งเสริมการจัดประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการจัดงานราชพิธีต่างๆ

ส่งเสริมการกีฬาระหว่างหมู่บ้านและตำบล

ส่งเสริมการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชน

ส่งเสริมการทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กีฬา

ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเวทีชาวบ้านและประชาคมหมู่บ้าน

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา

ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ส่งเสริมให้มีการอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขยายการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

ติดตั้งและ ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-853-7626
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2559
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10