หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
นายสมใจ อินทนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 081-853-7626
1
2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน มีถนนเชื่อมต่อทางหลวงจังหวัด ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน สาย 3196 เชื่อมต่ออำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ทางหลวงแผ่นดิน สาย 3354 เชื่อมต่ออำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ทางหลวงชนบท สาย 33106 เชื่อมต่ออำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1
นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง สำหรับรถไฟที่ผ่านสถานีบ้านหมี่ ในวันหนึ่ง มีจำนวน 22 เที่ยว เป็นเที่ยวขึ้น 11 เที่ยว และเที่ยวล่อง 11 เที่ยว ถนนภายในเขตตำบลหนองกระเบียน รวมทั้งสิ้นประมาณ 53 กิโลเมตร โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้

ถนนลูกรัง ประมาณ 17.20 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 9 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง ประมาณ 4.2 กิโลเมตร
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ/ลำห้วย (ใช้ในการเกษตร) จำนวน 3 แห่ง

บ่อน้ำตื้น (ใช้ในการอุปโภค/บริโภค) จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำโยก (ใช้ในการอุปโภค/บริโภค) จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

สระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเขตตำบลหนองกระเบียน ยังมีลักษณะเป็นกึ่งชนบทยังไม่เกิดมลพิษมากนัก แต่ยังต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ยังไม่มีการให้บริการได้จัดการปัญหาขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ เทกอง และเผา ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล มีจำนวน 20 ตัน/ปี
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองกระเบียน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-853-7626
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2559
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10