หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
นายสมใจ อินทนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 081-853-7626
1
2
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2      3      4