หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
นายสมใจ อินทนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
สายตรงนายก : 081-853-7626
1
2
 
 
 


 
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน จัดการประชุมมอบเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

     ในวันศุกร์ที่ 7 กมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. โดย นายสมใจ  อินทนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ได้มีการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารสวนตำบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ในสังกัด

     เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับช้อนจากการปฏิบัติหน้าที และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต่ำบลหนองหนองกระเบียนทุกคน จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกเทศกาลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
   1. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารสวนตำบลหนองกระเบียน
   2. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารสวนตำาบลหนองกระเบียน งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับองค์การ บริหารสวนตำบลหนองกระเบียน
   3. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารสวนตำบลหนองกระเบียน ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญเละของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
   4. การแสดงความยินดี การเสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สือสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
   5. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารสวนตำบลหนองกระเบียน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกลาวอย่างทั่วถึง
ตามประกาศ ลงวันที่ 10 มกราคม 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 12.52 น. โดย คุณ ศรายุทธ ตลับทอง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 


 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10